Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη θέσεων στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθήνας

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία (6 θέσεις)
2. Ισλαμική Τέχνη (1 θέση)
3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
α) Πολιτικά κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία και διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας
β) Τουρκικό Ισλάμ στην Ευρώπη και Θέματα Τουρκικής Διασποράς
γ) Εθνο-Θρησκευτικές ομάδες και όψεις του Ισλάμ στη Σύγχρονη Τουρκία
δ) Ιδεολογικά ρεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 19ος-20οςαιώνας
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού), κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-2012 έως και 29-10-2012. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
4. Αντίγραφα εργασιών (εάν υπάρχουν)
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ιθαγένεια πολίτη της Ε.Ε. ή η ιδιότητα του Έλληνα ομογενή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 210 3634592 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@turkmas.uoa.gr


 grtrnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...